- Projekční činnost

Vaše zadání, mnoho nápadů, jedno optimální řešení

 • Projekty pro dotační tituly
 • Dětská hřiště, přírodní i klasická
 • Návrhy městské zeleně, náměstí,…
 • Parky a krajinou zeleň
 • Sídelní zeleň
 • Zahrady u mateřských a základních škol
 • Návrhy drobných zahradních staveb
 • Návrhy zahrad, zahrady dle principů Feng Shui
 • Slaměné stavby se zaměřením na organickou architekturu
 • Dendrologické posudky
 • Inventarizace dřevin
 • Vegetační (zelené) střechy

– Potřebujete

Autorizovaného zahradního architekta?