- O mně

Jsem obdivovatelem nejlepšího zahradního architekta a to přírody samé. Když  kráčím lesem,loukou ,městem vnímám  vše jako prostor , který mě naplňuje pocitem odhodlanosti  s přáním poznávání , pochopení , pokory a porozumění všem souvislostem našeho  života.

Přírodu,  skutečnost  a  neskutečnost  poznat, pochopit člověka ,naplnit  všechny  chuťové buňky a vše  převést  do vizí svého uvažování ,….dát  to  na papír  a potom to  zrealizovat – to je  můj pravý úkol, to je můj svět , moje naplnění….

Vystudoval  jsem  zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě. Po absolvování školy jsem od r. 1987  pracoval v projekci, vyučoval  na  zahradnické škole a po roce 1991 jsem  se  stal vlastním  pánem…

Od roku 1998 jsem členem České komory architektů a autorizovaným krajinným a zahradních architektem.  Projektováním a realizací zahradní architektury různého  rozsahu  se ve své firmě věnuji již od roku 1992.  Bohatost  a šíře nabitých  zkušeností  z realizace  mi  pomáhá zvládat  i ty  největší a nejsložitější díla  zahradní  tvorby. Rád tvořím, nacházím nová, lepší řešení v technologiích a  nebojím se jít do nových vizí.

Od roku 2010 spolupracuji s Ing.Zuzanou Tachezy ( www.zelenydesign.cz), se kterou vytváříme zahrady dle principů Feng Shui.  Propojením našich schopností a zkušeností  můžeme přinést zákazníkům větší rozsah přístupů k návrhům zahrad a jiných prostorů.

Poslední  dobou  se  věnuji taky přírodnímu  stavitelství –tvorbě a  realizaci slaměných  domů pro  lidi , kterým příroda  uhranula  do  té  míry , že jsou schopni jít  do těchto staronových  technologií ….. a třeba  i  do  stavby  domu v principech  organické  architektury  a  principech  Feng-Shui. V tomto  ohledu  je  pro  mě  velkou živoucí  inspirací  tvorba Irského  architekta Michaela Rice.

– Potřebujete

Autorizovaného zahradního architekta?