- O mně

Jsem obdivovatelem nejlepšího zahradního architekta a to přírody samé. Když  kráčím lesem, loukou, městem vnímám  vše jako prostor, který mě naplňuje pocitem odhodlanosti  s přáním poznávání, pochopení, pokory a porozumění všem souvislostem našeho  života.

Od roku 1998 jsem členem České komory architektů a autorizovaným krajinným a zahradních architektem.  Projektováním a realizací zahradní architektury různého  rozsahu  se ve své firmě věnuji již od roku 1992.  Bohatost  a šíře nabitých  zkušeností  z realizace  mi  pomáhá zvládat  i ty  největší a nejsložitější díla  zahradní  tvorby. Rád tvořím, nacházím nová, lepší řešení v technologiích a  nebojím se jít do nových vizí.

  • Projekty pro dotační tituly
  • Dětská hřiště, přírodní i klasická
  • Návrhy městské zeleně, náměstí,…
  • Návrhy drobných zahradních staveb
  • Návrhy zahrad, zahrady dle principů Feng Shui
  • Slaměné stavby se zaměřením na organickou architekturu

- Projekční činnost

null

Projekty pro dotační tituly

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace a administrace žádosti o dotace zprogramů: Operační program životního prostředí – revitalizace městského prostoru, izolační zeleň, krajinná zeleň, řešení historických alejí, památných stromů, péče o dřeviny v EVL a rezervacích. – vše zařídíme-
null

Návrhy zahrad, zahrady dle principů Feng Shui

Navrhneme Vám exteriér Vašeho domu, včetně návrhu dlažeb, teras, pergol, altánů, plotů, bazénů, jezírek, odhlučnění pozemků apod., tak aby vyhovoval právě Vašim požadavkům a potřebám.  Součástí naší práce je také intuitivní vnímání prostoru, práce s energií daného místa a vytváření přesně takové kvality energie, kterou potřebujete.

null

Parky a krajinou zeleň

Kompletně zpracováváme projektovou dokumentaci pro řešení zeleně na veřejných prostranstvích, jako jsou městské parky, ozelenění ulic, náměstí,  revitalizace prostoru okolo veřejných budov a další.  Podílíme se  na obnově krajinných struktur jako jsou návrhy alejí, stromořadí, rozptýlené zeleně v krajině, revitalizace biokoridorů, doprovodné zeleně kolem polních cest.

null

Dětská hřiště, přírodní i klasická

Navrhujeme dětská hřiště certifikovaná na veřejných prostranstvích, u mateřských i základních škol, ale také hřiště s autorskými prvky, včetně hřišť čistě přírodních (lze také certifikovat).

null

Slaměné stavby se zaměřením na organickou architekturu

Organickou architekturu vnímáme jako další vývojovou fázi starého Čínského umění Feng Shui.  Organická architektura je styl života, protože se promítá v mnoha životních oblastech.  Protože zkušenost je nejlepší učitel, sami stavíme  slaměný dům v organických tvarech.

null

Dendrologické posudky

Provádíme odborné posudky dřevin, dendrologické průzkumy, inventarizace dřevin a návrh jejich ošetření a také jejich oceňování.

– Potřebujete

Autorizovaného zahradního architekta?

- Realizace

null

Realizace zahrad

Realizujeme zahrady od A do Z., tzn. veškeré terénní úpravy, dlažby, zídky, drobné zahradní stavby, jezírka, koupací jezírka a veškeré výsadby, včetně výsadeb vzrostlých stromů. Na námi udržované zahrady poskytujeme záruku. Také nabízíme kompletní celoroční údržbu zahrad, včetně odborné údržby trávníků.
null

Realizace parků, sídelní zeleně, krajinné zeleně, …

„vše co naprojektujeme, umíme taky zrealizovat“
null

Dětská hřiště klasická i přírodní

Navrhujeme a realizujeme dětská hřiště certifikovaná na veřejných prostranstvích, u mateřských i základních škol, ale také hřiště s autorskými prvky, včetně hřišť čistě přírodních (lze také certifikovat).

null

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Naši dobře vyškolení pracovníci jsou připraveni na náročné podmínky, které se při kácení dřevin mohou vyskytnout.

null

Ořezy a další ošetření stromů

Jako odborníci víme, že ořezem lze strom napravit ale i zničit. Proto klademe velký důraz na to, aby tato práce byla prováděna vyškolenými odborníky.

null

Přírodní stavitelství ze slámy

Naše vlastní zkušenost nás přesvědčila, že bydlet v domě z přírodních materiálů je opravdu příjemnější než v domě klasickém.  Pokud se k přírodnímu materiálu přidá i přírodní (organický) tvar, vzniká víceúrovňová kombinace požitků –  energií, které velmi pozitivně ovlivní  Váš  život.

- Naše portfolio a reference